CONDAIR DL

Model hybridného adiabatického zvlhčovača vzduchu s ukážkou vnútornej skladby prvkov klimatizačnej jednotky.

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Hybridný zvlhčovač Condair DL využíva výhody obidvoch spôsobov adiabatického zvlhčovania – rozprašovanie a odparovanie vody.

Koncepcia “Hygiene Plus” využíva neutralizáciu choroboplodných zárodkov prirodzenými vlastnosťami iontov striebra, ktoré tlmia rast ich zárodkov.

Model je vyrobený ako plexi – kubus, v ktorom sú zobrazené nastaviteľné rozprašovacie trysky s prívodmi vody, keramické odparovacie dosky a nosné konštrukcie prvkov systému.

Na vonkajšej stene plexi-kubusu sú umiestnené prvky Riadiacej jednotky, Centrálnej jednotky a Hlavného vypínača elektruckého prívodu.

Model slúži ako prezentačná pomôcka na ukážku fungovania systému hybridného zvlhčovača.

Mierka

1:10

Rozmer

300 x 300 mm (300 mm)

Čas výroby

2 týždne

Termín realizácie

09/2020