ZWIRN

Farebný etapový detailný prezentačný model mestskej časti s historickým objektom Cvernovka

 Úroveň prevedenia: „High detail”

Prvá etapa projektu je vymodelovaná vo vysokom detaile, spracovaný je jeden bytový dom a historický objekt Cvernovka. Objekty je možné podsvieťiť.

Druhá a tretia etapa projektu je prevedená ako jednoduchá monochromatická s ukážkou balkónov a logií. Objekty sú vyrobené technológiou CNC frézovania a lepenia. Objekty bude možné neskôr vymeniť za plnofarebné detailné.

Existujúce objekty v zábere územia sú vyrobené ako jednoduché monochromatické, technológiou 3D print.

Terén je spracovaný ako plnofarebný detailný, použité je množstvo kvetinových, kríkových a stromových modelových prkov.

Pri riešených objektoch sú osadené miniatúrne postavičky s výšoku cca  5 mm, ktoré vhodne oživujú námestie pri objekte Cvernovka a vo vnútroblokoch jednotlivých etáp projektu.

Zámočnícke balkónové zábradlia sú frézované frézou priemeru 0,3 mm.

Na balkónoch a terasách sú umiestnené maličké stoly, stoličky a kreslá.

Mierka

1:350

Rozmer

1 250 x 860 mm (300 mm)

Čas výroby

13 týždňov

Termín realizácie

05/2020