SLOVANY

Súťažný model bytových a administratívnych objektov s priľahlou mestskou časťou

Úroveň prevedenia: „Low detail“

Model bytového súboru slúži ako architektonická štúdia hmôt osadených v mestskej časti.

Mierka

1:1000

Rozmer

360 x 300 x 100 mm

Čas výroby

2 týždne

Termín realizácie

12/2007