Rímska pevnosť

Farebný detailný prezentačný model Rímskej pevnosti pri Dunaji pri Komárne

Model bude prezentovať pôvodný stav pevnosti s kamennými hradbami a strážnymi objektmi.

Pevnosť Rimanov pozostáva z kasární, stajní, hlavnej veliteľskej budovy a budovy kúpeľov.

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Mierka

1: 100

Rozmer

2 000 x 2 000 mm (300 mm)