Pontón na Dunaji

Monochromatický dizajnový model s ukážkou interiérového riešenia

Úroveň prevedenia: „Medium detail“ s detailným spracovaním zariaďovacích predmetov v interiéri objektu.

Neštandardné spracovanie strešnej konštrukcie s modelovaním nosných organických prvkov.

Ukážka osadenia objektu na vodnú hladinu s prepojením komunikácie na breh rieky.

Mierka

1:50

Rozmer

840 x 310 mm

Čas výroby

1 týždeň

Termín realizácie

06/2007