Elektrárne

Farebný detailný model administratívnych, historických a bytových objektov s vnútorným podsvietením objektov

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Model pozostáva z dvoch historických objektov Galérie a Ciachovne, z jedného administratívneho objektu a troch bytových objektov.

Vo vnútrobloku je vytvorená exteriérová galéria s ukážkou sochárskych umeleckých diel. V dlažbe tejto galérie sú osadené svetelné zdroje.

Do oblúkového priečelia administratívnej budovy je osadené RGB podsvietenie s možnosťou voľby ľubovoľnej farby, prípadne navoliť režim “FADE” alebo “JUMP”.

Vo vnútrobloku je osadené detské ihrisko a rôzne kvetinové, kríkové a stromové prvky, ktoré vhodne oživujú prostredie pri Galérii a Ciachovni.

Mierka

1:150

Rozmer

1 100 x 900 mm (300 mm)

Čas výroby

11 týždňov

Termín realizácie

03/2020