Elektrárne Žilina

Prezentačný model bytovo-administratívneho súboru

Návrh a výroba piatich objektov modelu s nasvietením 

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Mierka

1: 150

Rozmer

1 100 x 900 mm (300 mm)