Danubiana II.

Farebný detailný model galérie umenia v Bratislave – Čunove

Úprava existujúceho modelu z dôvodu plánovaného rozšírenia a zmeny objektov a okolia galérie umenia.

Úroveň prevedenia: „High detail“

Mierka

1: 150

Rozmer

3 000 x 1 300 mm (300 mm)