Chorvátske rameno

Prezentačný model urbanistického celku „Chorvátske rameno“ Bratislava – Petržalka

úroveň prevedenia: „Low detail“

Mierka

1: 750

Rozmer

1 200 x 1 350 mm (250 mm)