CASTELLUM IV.

Events & Concerts

Multifunkčné spoločenské a relaxačné centrum v jednom objekte s trojnásobnou možnosťou rozoberania a prezentácie všetkých vnútorných poschodí objektu

Úroveň prevedenia: „High detail“

Vzhľadom na zaujímavé, rozsiahle, detailné a atypické prevedenie modelu a jeho častí Vám tento projekt predstavujeme v štyroch samostatných celkoch:
CASTELLUM I. – Architecture & Landscape
CASTELLUM II. – SPA & Wellness
CASTELLUM III. – Sport & Relax
CASTELLUM IV. – Events & Concerts

Mierka

1:100

Rozmer

1 440 x 1 000 mm (600 mm)

Čas výroby

14 týždňov

Termín realizácie

07/2013