BORY

Farebný prezentačný model bytového komplexu s detailným spracovaním zábradlí a slnolamov na balkónoch objektov

Úroveň prevedenia: „High detail“

Zábradlia balkónov prevedené techológiou „Metal Etching“, slnolamy vyrobené jemným CNC frézovaním.

Detailná výroba drevených obkladov soklov objektov, prvkov oddychového priestoru medzi objektmi.

Výroba a presné osadenie stromov borovíc pri objektoch.

Atypické prvky modelu: ohnisko, totemy, prístrešky na odpad, komunitné záhrady.

Mierka

1:150

Rozmer

2 020 x 1 200 mm (350 mm)

Čas výroby

14 týždňov

Termín realizácie

06/2016